Kraniosinoztoz

KraniyostenosisKraniosinostoz (craniosynostosis), kafatasındaki bir ya da daha fazla kemiğin birleştikleri yerlerden (sutür) erken kapanmasıdır. Kafatası beş ayrı tabakadan oluşur. Kraniosinostoz birbirinden ayrı olan bu kemiklerin büyümesini sınırlar ve kaynaşmış, kapanmış  tabakaların dikine doğru anormal büyümesine sebep olur.

Bu durum , kraniosinostoz farklı şekillerde görülmektedir : sagital, koronal, metopik, ve lambdoid.

Kraniosinostoz tanısı alınmasını takiben cerrahi tedavi uygulanır . Erken dönemde bu konuda deneyimli kraniyofasiyal cerrahlar tarafından yapılması tedavi başarısını ve bebeğin gelecek yaşamını olumlu yönde etkilemektedir.

Amaç günü kurtarmak değil geleceği kazanmak olmalı ve cerrahi tedavi planı bu yönde yapılmalı.

Kraniosinostoz cerrahisi : Kafatasını oluşturan kemiklerin birbirlerine temas ettiği ve kemiklerin büyümesini sağlayan yerler olan ‘sutür’ bölgelerinin bir veya birkaç tanesi bazı durumlarda olmayabilir. Bu duruma kraniosinostoz denir.2200 canlı doğumda bir görülebilmektedir. Kafatası bu sutüre dikey şekilde gelişmeyi sağlayamaz ve sutüre paralel olacak şekilde gelişime devam eder. Sonuçta çeşitli kafatası şekil bozuklukları oluşur. Halk arasında bu bozukluklara ‘ kule kafa, çekiç kafa, basık kafa’ gibi isimler verilir. Kafatası normal bir gelişim sağlayamadığı için , beyin dokusu da çeşitli basılara maruz kalabilir ve görme problemleri, zihinsel problemler oluşabilir. Kraniyafasiyal cerrahi, kafatasında oluşan şekil bozukluklarını düzeltme yanında, erken tedavi ile ileride oluşması muhtemel görme ve zihinsel problemleri engelleme amacı güder.