Apert Sendromu

Apert-SendromuApert sendromu otozomal dominant geçişli nadir bir hastalık olup yarık damak, sindaktili, koronal sinositozis, yüzün alt 1/3 kısmının hipoplazisi, hipertelorizm, santral sinir sistemi, kalp ve böbrek anomalileri ile karakterizedir.

Apert sendromu , crouzon , treacher collins vb. hastalıklar konusunda deneyimli olan uzman sayısı ülkemizde yok denecek kadar azdır. Yurt dışında ve özellikle ABD gibi belli başlı ülkelerin top merkezlerinde bu ameliyatlar hastalığın gidişatını, çocuğun gelişimi ile birlikte meydana gelebilecek olası kafatası , yüz değişimlerini, bu değişimlerin beyin gelişimi, görme – duyma üzerindeki olası etkilerini bilen  deneyimli KRANİYOFASİYAL CERRAHLAR tarafından yapılmaktır. Ekibin LİDERİ olarak KRANİYOFASİYAL CERRAH başka uzmanlık alanlarına ihtiyaç olup olmadığını belirler . Kraniyofasiyal cerrahın deneyimi bu planlamayı ciddi düzeyde belirler .

SADECE beyin cerrahisi , estetik cerrahisi bakış açısı ve yaklaşımı yapılan çoğu girişimler sadece mevcut sıkıntıları hafifletmeye yöneliktir , sadece GÜNÜ KURTARMAKTIR, çocuğun gelişimi ile , yaşın ilerlemesi ile farklı farklı sorunlar , değişimler meydana gelir , çözüm zorlaşır , çocuğun sosyalleşmesi, psikolojik – sosyal gelişimi, özgüveni vb. olumsuz etkilenir. Tükenmişlik sendromu, travmalara bağlı psikolojik sorunlar çocuk ve ailenin ilave baş etmesi gereken sorunlara dönüşür.

KRANİYOFASİYAL CERRAHİ EKİBİ ile amacımız tek bir ameliyatla , maksimum sonuca ulaşmaktır , ama GÜNÜ KURTARMAK DEĞİL , GELECEĞİ KAZANMAKTIR.  Apert ve diğer doğumsal kafatası yüz şekil bozukluklarında amaç okul öncesi dönemine kadar yüzü normale en yakın hale getirmek , büyüme ve değişime bağlı olası sorunların önüne geçmek, beyinsel , estetik , psikolojik, sosyal gelişimi desteklemektir.

Gerçekte , Kraniyofasiyal cerrah kimdir ? nasıl bir eğitimden geçmeli ? her yüz çene kafatası yapan kraniyofasiyal cerrah mıdır ? Apert , crouzon, treacher collins, Pfeiffer sendromu …. bu özel sendromlar ne kadar biliyor.

Özetle ,

  • Kraniyofasiyal cerrahi konusunda ayrı eğitimin olmadığı ülkemizde,
  • Yüz – çene – kafatasına yönelik basit ameliyatların dahi kraniyofasiyal cerrahi kapasımda sunulduğu bir ortamda
  • Mesleki hayatı boyunca  Apert , crouzon, treacher collins, Pfeiffer sendromu vb. karşılaşmadığı halde
  • Herkesin her şeyi başarıyla yaptığını iddia ettiği bir ortamda elbette ailelerin işi kolay değil.
  • Çok düşünüp , tek atışta maksimum sonuç hedeflenmeli
  • Bu uzun süreç içerisinde mükemmeliyetçi, güvenilir, profesyonel ekiplerle yol almalı