Bilimsel Yayınlar

bilimsel-yayinlar

Bu bölümde özellikle Kraniyofasiyal Cerrahi, Estetik Cerrahi ile ilgili yayınlarımız yer almakta . Özetle ,

 • Birçok ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanan çalışmaları bulunmakta
 • Sekiz farklı cerrahi yöntem uluslararası platforma dikkat çekmiş, farklı bilimsel toplantılarda sunulmuş , önemli estetik plastik cerrahi , kraniyofasiyal cerrahi dergi ve kitaplarda yayınlanmıştır.
 • Henüz yayınlanmamış cerrahi teknikler ise hazırlık aşamasındadır yayınların bir kısmı şöyle sıralanmaktadır :
 • Çelik, M., Tuncer, S., Eryılmaz, E. Running Z Incision For Open Rhinoplasty. Aesthetic Plastic Surgery. 2001
 • Çelik, M., Tuncer, S., Buyukcayır, I. Modifications In Endoscopic Facelifts. Annals Of Plastic Surgery. 42:638, 1999
 • Çelik, M., Tuncer, S., Buyukcayır, I. Splitting Advancement Genioplasty: A New Genioplasty Technique. Annals Of Plastic Surgery.43:148, 1999
 • Tuncer, S.,Çelik, M. Subcutaneous Bipedicle Island Flaps On The Face. Plastic And Reconstructive Surgery. 105:1624, 2001
 • Çelik, M., Longaker M.T., Kawamoto H.K. Aesthetic Male Facial Skeletal Surgery. Aesthetic Plastic Surgery. 23: 81, 1999
 • Çelik, M., Smith, A.W. , Jackson, I.T., Choi, H.Y., Clay, R., Bevilacque, R., Terkonda, S.,A Long-Term Follow-Up Of Cranial Bone In Nasal Reconstruction, Plastic And Reconstructive Surgery, 102: 1869,1998
 • Çelik, M., Tuncer, S., Emekli, U., Kesim, S.N. Histological Analysis Of Prefabricated Vascularized Bone Grafts, Journal Of Oral And Maxillofacial Surgery, 58: 292, 2000
 • Çelik, M., Tuncer, S. Nasal Reconstruction Using Both Cranial Bone And Ear Cartilage. Plastic And Reconstructive Surgery. 105: 1624, 2000
 • Çelik, M., Büyükçayır, İ., Ersu, G., Kesim, S.N. Management Of Chronic Calcaneal Osteomyelitis With Pull-Through Abductor Hallucis Muscle Flap, European Journal Of Plastic Surgery, 20:214, 1997
 • Kesim, S.N., Büyükçayır, İ.,Çelik, M. Interferon Alpha-2A Therapy For Keloids. European Journal Of Plastic Surgery, 20: 282, 1997
 • Çelik, M., Jackson, I.T., Çelebiler, Ö., Bier, U.C. *The Effects Of Two Different Delay Phenomenon In Flow-Through venous Flaps. European Journal Of Plastic Surgery,1998
 • Çelik, M., Haliloğlu, T., Bayçın, N. Bone chips and diced cartilage: an anatomically adopted graft for nasal dorsum. Aesthetic Plastic Surgery, 2004
 • Çelik, M., A simple method for cranial bone chip, harvesting Annals of Plastic Surgey, 2004
 • Türkçe dergilerde yayınlanmış 20 adet bilimsel makale
 • 17 civarında yurtdışında kongre ve seminerlerde bilimsel tebliğler konferanslar ve davetli misafir olarak konuşmalar.
 • * Dr. Muzaffer Çelik tarafından geliştirilen ve 1999 yılında Amerika’da yayınlanmakta olan bilimsel yayın organı :ANNALS Of PLASTIC SURGERYde yayınlanan yeni bir ameliyat tekniği “Splitting Advangement Genioplasty : A New Genioplasty Technique“ yine klasik bir plastic cerrahi kitabı olan “THE YEAR BOOK OF AESTHETIC PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY 2001“ de orijinal ameliyat tekniği olarak yer almıştır.