Kategoride Yazılmış Kraniyofasiyal Cerrahi

Düz Kafa

duz-kafa

“Plagiyosefali” olarak adlandırılan, genellikle bebeğin kafasının arkasında veya yanında, 8-12 haftalıkken ortaya çıkan kafa şekil bozukluğudur. Bu durum, yassı kafa veya kafada yassılaşma olarak da adlandırılmaktadır.  Nedenler arasında : genetik özellikler olabildiği gibi, bebeğin anne karnındaki duruş pozisyonu ya da doğum şekli (normal veya sezaryen) da belirleyici olabilmekte. Başın bir bölgesine uygulanan basıncın etkisi ile […]

Kraniosinoztoz

Kraniyostenosis

Kraniosinostoz (craniosynostosis), kafatasındaki bir ya da daha fazla kemiğin birleştikleri yerlerden (sutür) erken kapanmasıdır. Kafatası beş ayrı tabakadan oluşur. Kraniosinostoz birbirinden ayrı olan bu kemiklerin büyümesini sınırlar ve kaynaşmış, kapanmış  tabakaların dikine doğru anormal büyümesine sebep olur. Bu durum , kraniosinostoz farklı şekillerde görülmektedir : sagital, koronal, metopik, ve lambdoid. Kraniosinostoz tanısı alınmasını takiben cerrahi tedavi uygulanır . […]

Çene Isırım Bozukluğu

cene-isirim-bozuklugu

Çene Isırım Bozukluğu (Ortognatik Cerrahi) Herhangi bir sebepten dolayı bozulan üst ve alt çene ilişkisini yeniden oluşturmaya yönelik tedaviyi kapsamaktadır. Üst ve alt çene uyumunu bozan etkenler arasında genetik faktörler, travma, bebekken parmak emme, hatalı diş çekimleri, zor doğum, geçirilen damak yarığı operasyonları vb. Çene bozuklukları farklı şekillerde görülmektedir : – Yan veya ön açık […]

Apert Sendromu

Apert-Sendromu

Apert sendromu otozomal dominant geçişli nadir bir hastalık olup yarık damak, sindaktili, koronal sinositozis, yüzün alt 1/3 kısmının hipoplazisi, hipertelorizm, santral sinir sistemi, kalp ve böbrek anomalileri ile karakterizedir. Apert sendromu , crouzon , treacher collins vb. hastalıklar konusunda deneyimli olan uzman sayısı ülkemizde yok denecek kadar azdır. Yurt dışında ve özellikle ABD gibi belli başlı […]

Crouzon Sendromu

crouson-sendromu

Crouzon Sendromu (Kranyofasiyal Dysotosis) Crouzon sendromu genetik bir hastalıktır, Kafatası ve yüzde şekil bozuklukları söz konusu. Kemikler arasındaki süturların erken kapanması kafatası, yüz, çene de şekil bozuklukların neden olur. Crouzon sendromu nedeni net olmamakla birlikte, genetik bir kusur olduğu, mutasyona uğramış bazı bozuk gen mirasının bu sendroma neden olabileceği belirtilmektedir. Crouzon vakalarında ön plana çıkan bazı belirti […]

Pfeiffer Sendromu

Pfeiffer-Sendromu

Genetik geçişli nadiren görülen hastalıklardan biridir. Baş bölgesi şekil bozuklukları , parmak yapışıklıkları, işitme sorunu vb. ile kendini göstermektedir.

Treacher Collins Sendromu

Treacher Collins Sendromu

Franceschetti sendromu ya da mandibulofasiyal disostoz olarak da bilinen Treacher Collins Sendromu (TCS), kraniofasiyal deformitelere neden olan genetik bir bozukluktur. Treacher Collins sendromuna genelikle, kronik respiratuar yetersizlik, uykusuzluk apnesi ve dış veya orta kulaktaki deformasyonlardan kaynaklanan iletim tipi işitme kaybı eşlik eder15. Çoğu vakada, orta kulak deformasyonu mevcutken, sensörinöral işitme kaybının var olduğu iç kulak […]

Hypertelorism

Hypertelorism

Çocukluk döneminden itibaren kendini gösteren önemli bir sorundur. İki göz arasındaki mesafenin normalinden uzak olması ile kendini gösterir.

Yüz Gençleştirme

yuz-genclestirme

Yüzde yaşlanmanın belirtileri iki ana gruptadır; deride kırışıklıkların oluşması,ve yumuşak dokuların sarkmasıdır. Kırışıklıklar, kuru cilt gibi derinin kişisel özellikleri, , sigara, güneş ışınları, kötü beslenme gibi dış etkenlere ve benzeri bir çok faktöre bağlıdır. Kas ve bağ dokularının sarkması ise doğal süreçle, yer çekiminin etkisi ile oluşur. Yaşlılığın belirtileri ;alın ve göz çevresi kırışıklıklarının derinleşmesi, […]