Kategoride Yazılmış Doğumsal Şekil Bozukluğu

Yunus Terapisi (Çocuklara Özel)

yunus

Yunuslarla Rehabilitasyon Yunuslarla Rehabilitasyon Programı (YRP) bir destek alternatif terapi türüdür. Bilimsel çalışmalarda bu programın en çok 3–16 yaş grubunda fayda gösterdiği saptanmıştır. YRP aşağıdaki rahatsızlıklarda destek tedavi olarak önerilebilir:. – Yaygın Gelişimsel Bozuklukları (YGB): Otizm, Atipik Otizm, Asperger Sendromu – Down Sendromu – Sinir sistemin organik çöküşüne bağlı rahatsızlıklar – Travma Sonrası Stres Sendromu […]

Doğumsal Şekil Bozukluğu

dogumsal-sekil-bozuklugu

Doğumsal şekil bozukluğu ( Konjenital şekil bozuklukları) doğumla birlikte kendi gösteren yüz – kafa yapısına ait şekil bozukluklarıdır . Yarık ve damak sorunu, parmakların yapışık olması (sindaktili) , vasküler kitleler (hemanjiomlar ) bununla birlikte , bazı özel durum ve sendromlar daha ciddi düzeyde , bu alanda spesifik uzmanlığa sahip ekiplerce yürütülebilecek yüz ve baş bölgesine […]

Dudak Damak Yarığı

yarik-damak-dudak

Dudak-damak yarığı embriyolojik dönemde çeşitli nedenlerden dolayı bebeğin yüz bölgesindeki yapıların birleşme kusuru nedeniyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Halk arasında tavşan dudaklılık olarak bilinir. Bazı hastalarda sadece yarık dudak veya yarık damak olmakla birlikte, bazılarında ise hem dudak hem de damak yarığı bir arada bulunabilmektedir. Yüz yarıkları (fasiyal kleft cerrahisi) : Yüz ve ağız bölgesi embryolojik […]

Kısa Geniş Kafa

kisa-genis-kafa

Kısa Geniş Kafa , Brakisefali (Brachycephaly) Bebeğin kafa arkası düzleşmiş , kısa , geniş bir görünüm söz konusudur. Brakisefali (Brachycephaly) Kafatası süturların erken kapanması sonucu kafatasının belirgin bir şekilde kısa ve geniş olması .

Üçgen Kafa

ucgenkafa

Üçgen Kafa (Trigonosefali) Trigonosefali, metopik sütürün erken kapanması sonucunda alının üçgen şeklinde çıkıntılı olarak büyümesidir. Tüm kranyosinostos tipleri arasında %10 sıklıkla görülür. Holoprosencephaly gibi beyin anomalileri ile beraber sık rastlansa da diğer kranyosinostos tiplerinde olduğu gibi belirgin bir neden bilinmemekte. Baş şekil bozukluğu dışında , kafa içi basınç artışı sendromu (KİBAS) ve görme yetisine ait belirtilere neden olması sebebiyle […]

Uzun Kafa

uzun-kafa

Uzun Kafa (Skafosefali) Kafatası süturlarında meydana gelen erken kapanma sonucunda kafa şeklinden meydana gelen normal olmayan değişimler sonucunda kafa şeklinin uzunca olmasıdır . Tedavisi erken dönemde bu konuda uzman kraniyofasiyal cerrahi girişimleri kapsamaktadır.    

Kayık Kafa

kayik-kafa

Resim de görüldüğü gibi bu bebeklerde kafatasına tepeden bakıldığında kafa bariz bir şekilde yamuktur. Doğru zamanda doğru bir kraniyofasiyal cerrahi müdahale ile mevcut sorunları çözümlemek ve gelecekte ortaya çıkabilecek olası problemleri önlemem mümkündür . Amaç sadece görünümü düzeltmek değil , beyin gelişimini de destekleyici önlemler almak.

Kule Kafa

kule-kafa

Kule Kafa (Oksisefali) Kule kafa (oksisefali) çocuklarda görülen kafatası şekil bozuklukları arasında yer almaktadır. Adında anlaşılacağı üzere kafatası dar ve yüksek , kule şeklindedir. Süturalarm bir bölümünün erken kapanması sonucu, başın açık olan sütura yönünde büyümesi ile bazı şekil bozuklukları oluşur. Kule kafada kafa yapısı yar ancak yüksektir .    

Düz Alın

duz-alin

Bu kişilerde alın bölgesi , kafatası hafif dışa dönük değil alından itibaren düz aşağıya inmektedir.